Woonprotest

Gezocht: vriendje

  • lief
  • leuk
  • 10+ jaar inschrijftijd op Woningnet

De wooncrisis wordt steeds zichtbaarder. Er is geen sprake van incidenten, maar van systeemproblematiek. Waar de ene helft van de samenleving een comfortabel bestaan als huizenbezitter kent, krijgt voor de andere helft de stress en invloed van een inadequate woonsituatie een steeds overheersender karakter. Op maatschappelijk vlak zien we de geweldige impact terug:

Er moet iets gebeuren. Stichting COMPLEKS is aanwezig bij het Woonprotest om hier aandacht voor te vragen. De politiek kan een bijdrage leveren door op macroniveau in te grijpen, denk aan interventies als:

  • Verhogen van vermogensbelasting vastgoed
  • Zelfbewoonverplichting bij koopwoningen
  • In grotere sprongen afbouwen van de hypotheekrenteaftrek
  • Afschaffen verhuurdersheffing
  • Regie op nieuwbouw en herstructurering van wijken

De landelijke politiek is niet de enige factor van invloed. Ook gemeentes, ontwikkelaars en niet te vergeten burgerbewegingen zijn aan zet.

Wil je met ons meedenken over hoe anders? Wees welkom om je aan te sluiten bij Stichting COMPLEKS en ontwikkel mee aan de toekomst van wonen. Stichting COMPLEKS is de winnaar van de Stimuleringsprijs van de Middenhuur Challenge. De opgedane kennis en netwerk zetten we in om de wooncomplexen van de toekomst te realiseren. Onze droomwoningen zijn niet alleen duurzaam, maar ook in verbinding met je directe leefomgeving én betaalbaar.

Word vrijwilliger bij Stichting COMPLEKS en bouw niet alleen mee aan jouw toekomstige droomwoning, maar ook die voor anderen!