Wie, wat, waarom? In gesprek met de architect: Time to Access

De Challenge Middenhuur heeft echt bijgedragen aan het snel opzetten van contact en intensivering van samenwerking met verschillende partijen. Het afgelopen jaar zijn wij van een utopisch idee tot een haalbaar plan gekomen. Hoe graag wij ook willen, was dit zonder een aantal talentvolle professionals niet gelukt. In de komende interviews kunt u lezen wie we zijn tegengekomen, wat zij doen, maar vooral waarom zij dat doen. Want zonder reden kom je nergens, daar zijn wij nu wel achter gekomen. Onze warboel aan ideeën zijn nu in een gericht en begrijpelijk concept gegoten. En onderweg hebben we een aantal bijzondere personen ontmoet, daar vertellen we graag wat meer over.

Wie ben je en wat doe je?

”Ik ben Andrea Verdecchia, een architect en samen met Mira Nekova zijn wij oprichter van Time to Access. Wij focussen ons op sociale woningbouw, de betaalbaarheid daarvan en gemeenschappelijkheid in woonprojecten en wijken.”

Wat is je connectie met stichting Compleks?

“We hebben elkaar vorig jaar ontmoet tijdens een netwerkevenement in Utrecht. Bij het Hof van Cartesius, presenteerde ik ons nieuwe coöperatieve woningbouwproject De Nieuwe Meent. Daar zijn wij samen met Roel van der Zeeuw de architecten van. Wij hebben hem geholpen met het gehele proces.”

Waarom vind je het interessant om samen te werken met Stichting Compleks?

”Ik houd van het Compleks team! Met hen deel ik veel waarden en enthousiasme in het maken van een nieuw en disruptieve woningbouw model, iets wat broodnodig is in het huidige neoliberale Nederlandse huizenmarkt. Stichting Compleks en Time to Access focussen allebei vooral op de bewoners in een deelnemend proces, in dit geval zijn we beiden mediators.”      

Hoe heb jij de woonbehoefte zien veranderen?

”Er is een grote vraag naar betaalbare, mooie en inclusieve sociale- en middenhuur woningen, maar projectontwikkelaars (ook wel bekend als speculanten) zullen zelden aan de behoeften van de bewoners voldoen. Dit geldt voor de kosten en de kwaliteit van het project, te vaak zijn zij immer gedreven door winstbejag en egocentrisme. Ik denk dat mensen nieuwe processen en reguleringen nodig hebben, processen die het mogelijk maken ruimte te creëren voor autonomie en zelfbeschikkingsrecht.”

Hoe denk je over de huidige woningcrisis?

”Ik denk dat het probleem tweezijdig is. Aan de ene zijde zijn bouwkosten te hoog. Ik hoop dat het een boost zal ontluiken in technische innovaties, zoals de vooruitgang in het bouwen met hout als bouwmateriaal en de connectie met het prefabriceren daarvan.

Aan de andere zijde zie je dat er een groot tekort is aan betaalbare woningen van hoge kwaliteit. In Nederland zijn er vele initiatieven ontstaan die reageren op deze uitdaging, dit doen zij middels het creëren van een bottom-up initiatief. Deze uitdaging kan systemische veranderingen teweeg brengen, maar alleen als de locale autoriteiten een gereguleerd financieel ondersteunend systeem kunnen creëren. Waarschijnlijk zal de door Covid gegenereerde economische crisis een boost geven aan hervormingen en innovaties in deze werkvelden, waarbij er ruimte is voor experimenteren.”

Heb je een voorbeeld waar je ziet dat de crisis correct wordt aangepakt?

”Over een aantal jaar zullen bottum-up initiatieven de nieuwe krachtige spelers zijn in de huizenmarkt. Zeker als zij weten samen te werken, zoals ze dat bij het Mietshäuser Syndikat doen in Duitsland. Hun aanwezigheid op de woningmarkt zal een positieve bijdrage leveren aan de gehele sector, zodat de bouw industrie zich opnieuw zal aanpassen en kan focussen op de bewoners.”

Op welke manier werk jij aan een betere toekomst?

”Time to Access is actief betrokken bij architecturale sociale projecten, wij ondersteunen initiatieven door het gehele ontwikkelingsproces. Samen met onze partners creëren wij waardevolle kennis en een netwerk van zelfstandige ondernemers, met een eensgezinde doel: het creëren van inclusieve en betaalbare woonvormen.”

Heb je nog een laatste advies?

“Wees niet bang om je comfortzone te verlaten. Herken en erken je privileges, en geef daar een deel van op. Participatie van bewoners is een fantastisch gereedschap een geeft een boost aan innovatieve ideeën. Luister naar wat de mensen nodig hebben en doe niet alsof je het antwoord al hebt. Architectuur is te belangrijk om alleen aan de architect over te laten.”

Auteur: Amresh Jokhoe