Van bewoners naar initiatiefnemers

Allereerst wenst COMPLEKS jullie de beste wensen voor het nieuwe jaar!

2019 was ons startjaar, het jaar dat we nog aftastten of wij antwoorden op sociale, duurzame en woonproblematiek bij elkaar kunnen brengen. Vanuit onze ervaringen bij Place2BU weten we als geen ander wat de meerwaarde is om middels wonen sociale en ecologische problemen aan te pakken. Door voorzieningen te delen en je in te zetten voor een leefgemeenschap streven we naar het verminderen van onze ecologische voetafdruk en van eenzaamheid onder de bewoners.

Echter moet het wel mogelijk zijn om stappen te maken in je leven qua werk of relatie, zonder deze leefgemeenschap meteen te verliezen. ‘Place2BU’ blijft hierin te beperkt: het is een tijdelijk project en bestaat alleen maar uit wooneenheden voor één persoon.

Het begin van 2020 staat in het kader van dit zoveel mogelijk concreet uit te werken. In een vorm van ons gemengd woonproject, waarbij sociale huur, middenhuur en wonen voor een kwetsbare doelgroep bij elkaar komen. Onder begeleiding van procesbegeleider Pieter Akkermans geven we steeds meer vorm aan onze propositie en programma van eisen.

Houd de website in de gaten voor verdere voortgang en schroom niet om contact op te nemen, indien uw initiatief aansluit bij onze ideeën.