Starters doen het zelf wel: bewonersinitiatief wint Stimuleringsprijs in de Challenge Middenhuur met uniek woonconcept.

UTRECHT – De woningmarkt zit in een crisis. Als starter valt het niet mee om een betaalbare woning te vinden. ‘Ik ben al drie jaar actief aan het reageren op Woningnet.’ De leden van Stichting COMPLEKS steken daarom zelf de handen uit de mouwen. En met succes, want met hun bijzondere visie op wonen wonnen zij de stimuleringsprijs van de Provincie Utrecht

De vraag naar betaalbare woningen in steden is groot onder starters. Niet alleen sociale huurwoningen, maar ook middenhuurwoningen. Dat zijn woningen met een kale huurprijs van €720 tot €1000,- per maand. Om de bouw en realisatie van middenhuurwoningen te versnellen, heeft de provincie Utrecht de Challenge Middenhuur uitgeschreven. Met grote partijen zoals woningcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars als tegenstander, was Stichting COMPLEKS als bewonersinitiatief een vreemde eend in de bijt. Al snel lieten zij zien dat ze met hun ambities prima kunnen opboksen tegen de gevestigde orde. 

Wat de stichting interessant maakt is dat ze inspelen op de zorgvraag die speelt bij gemeenten en corporaties. Het huisvesten van ‘kwetsbare doelgroepen’ zoals ex-daklozen en statushouders is voor die partijen vaak een uitdaging. Theresa Song Loong, politiek filosoof en penningmeester, legt uit dat hun concept kansen creëert: ‘Er is niet alleen woningschaarste. De leefbaarheid in wijken met veel sociale huur dreigt achteruit te gaan en er is een klimaatcrisis. Het delen van voorzieningen en ruimtes is een belangrijk middel tegen polarisatie en verspilling.’ Betrokken en duurzame woonprojecten met een mix van doelgroepen is volgens Stichting COMPLEKS het antwoord.

Met hun concept en visie versnelt de stichting niet alleen de bouw van middenhuur, ze spelen in op maatschappelijke vraagstukken door ruimte te bieden aan een kwetsbare doelgroep. Conceptontwikkelaar en voorzitter Tessa van der Hart, vertelt waarom ze bewust middenhuur en sociale huur combineren: ‘Eenzaamheid speelt ook onder starters en jongeren. Onze generatie heeft behoefte aan verbondenheid en staan open om met diverse groepen samen te wonen.’ 

De ervaringsdeskundigheid en daadkracht van de groep komt voort uit het wonen bij sociaal woonproject Place2BU in Utrecht. Daar wonen ze samen met statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang. ‘Het samenwonen met deze bijzondere doelgroep heeft ons leven verrijkt en daar willen we meer plek voor creëeren in de samenleving’ vertelt Amresh Jokhoe, spoken-word artist en vice-voorzitter. Place2BU bestaat uit studio’s van 21m2 met gedeelde voorzieningen zoals een tuin, buurthuis en gemeenschappelijke ruimtes. Tessa: ‘de 21m2 begint na een tijdje te knellen. Wij zijn toe aan een volgende stap’. ’Betaalbare woningen om naar door te stromen zijn er nauwelijks, laat staan met eenzelfde community gevoel. Dat is frustrerend’ aldus Merit van Binsbergen, secretaris en strateeg: ‘ik ben al drie jaar actief aan het reageren op Woningnet. De wachttijd is langer dan tien jaar en op lotingwoningen reageren er gemiddeld 1000 mensen.’

Met deze stimuleringsprijs verwacht de groep het idee verder uit te kunnen werken met TIEHN, adviseur sociale woonconcepten en de architecten van Time to Access. Ze hopen binnen afzienbare tijd met een projectontwikkelaar of woningcorporatie aan tafel te gaan. ‘Wij willen dat starters de keuze kunnen hebben hoe ze willen wonen en die keuze niet door de huidige schaarste laten bepalen’