Samenwerking interieurarchitect i.o. Bruno: de kansen van slapende vierkante meters

Afbeeldingen en infographic: Bruno Slagboom


Soms besef je dat een groot deel van de richting die je leven opgaat, bepaald wordt door toevalligheden. Of in dit geval, een gelukje. Zo ook het contact met Bruno Slagboom, die wij ontmoette in aanloop naar het Woonprotest Utrecht. Al snel kwamen we erachter dat we de ambitie deelden om verandering aan te brengen op de woningmarkt. Niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor mensen die tussen wal en schip vallen. Waaronder de (onzichtbare) dak- en thuislozen. De Pro-Test-Woning die Bruno samen met Ime Dekker middels crowdfunding tijdens het Woonprotest ontwikkelde, was de aanjager van deze samenwerking. 

Door onze persoonlijke woonervaring in de afgelopen jaren ligt bij Compleks een voorkeur om permanente woningen te realiseren, in plaats van tijdelijke woonvormen. Maar de huidige wooncrisis maakt het moeilijk om grond voor iets permanents bestemd te krijgen. Terwijl de roep om woningen steeds luider wordt. Mensen kunnen niet meer jaren wachten. Daarmee ontstaat de vraag: kan het niet anders? Zitten wij onszelf niet in de weg door flexibele, tijdelijke woonvormen als niet-interessant te bestemmen? 

De gesprekken met Bruno zijn aanleiding voor de vraagtekens die wij zetten bij onze voorkeuren. Niet iedereen heeft namelijk 19 jaar de tijd om te wachten tot de politiek klaar is met bouwen, bouwen, bouwen. Samen delen we de ambitie om op zoek te gaan naar oplossingen niet alleen voor woningzoekenden, maar ook mensen die een wat kwetsbare positie hebben in de samenleving.