Stichting Compleks zet zich in om gemengd wonen projecten een structureel onderdeel te laten worden van de volkshuisvesting. Dit doen we door te adviseren, inspireren en verbinden. Wij zijn een team van onderzoekers, adviseurs, ontwerpers, begeleiders en boven al: ervaringsdeskundige. Gezamenlijk hebben we in meer dan 10 sociale projecten gewoond en zijn op verschillende manieren betrokken bewoner geweest: van bestuur tot gangmaker, van klusser tot pandbeheerder en commissielid tot gewoon, een behulpzame buur.

Over COMPLEKS

Compleks is een onafhankelijke, non-profit organisatie. Met onze kennis en ervaring als bewoners van verschillende sociale woonvormen, zetten wij ons in om de belangen en woon-dromen van diverse groepen (toekomstige) bewoners te laten horen.

Met onze missie hopen we een voet tussen de deur te krijgen in de woonsector en door onze kennis, ervaring, enthousiasme en creativiteit, daadwerkelijk impact te kunnen maken. Impact waarmee vooral de belangen van toekomstige bewoners voorop staan. Want welke ontwikkelaar, beleidsadviseur, architect of belegger heeft er nu zelf in zo’n sociaal woonproject gewoond?

Missie en Visie

Wij zetten ons in om betrokken, sociale en duurzame leefomgevingen te creëren voor iedereen. Dit willen wij doen door gemengde woonprojecten vast onderdeel te maken van de volkshuisvesting.

Wij geloven dat het wonen in een betrokken leefomgeving een antwoord kan bieden op maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid, polarisatie, duurzaamheid, mentale gezondheid en betaalbaar wonen. Dat willen wij doen door gemengd wonen projecten een standaard te maken in de volkshuisvesting. Zowel door te ontwikkelen maar ook door anderen te adviseren en inspireren.

Gemengd wonen projecten bestaan uit betaalbare, zelfstandige woningen waar gemeenschappelijke ruimtes de woningen en bewoners met elkaar verbinden. Daarin vinden wij het belangrijk om ruimte te creëren voor ontmoetingsplekken en gedeelde ruimtes die bewoners in samenspraak kunnen inrichten. De communities binnen de gemengd wonen projecten worden gevormd door een mix van middenhuurders, sociale huurders en kwetsbare doelgroepen. 

Daarnaast willen wij door het delen van onze kennis en ervaringsdeskundigheid op de gebieden duurzaamheid, sociale problematiek en wonen verandering aanjagen in de woonsector.

Ons Team

Het team van Stichting COMPLEKS is gegroeid vanuit bewonersinitiatief. Door onze ervaring als betrokken bewoners van diverse sociale woonprojecten, ontwikkelden wij onze visie.