Deelname aan de Middenhuur Challenge

Er is een wooncrisis gaande: er komen steeds meer mensen in de problemen door een gebrek aan betaalbare woningen. Stichting COMPLEKS wil hier iets aan doen! Waar de problemen van scheefwonen, duurzaamheid en het tekort aan sociale/zorg woningen elkaar raken, willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van vernieuwende woonvormen. Waarin we een oplossing bieden voor al deze onderwerpen.

Sinds september 2019 is COMPLEKS daarom deelnemer aan de Middenhuur Challenge van de Provincie Utrecht. Het doel van de Challenge is om projecten te versnellen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplevering van middenhuur. Stichting COMPLEKS doet hieraan mee met een project om vanuit bewoners een gemengde leefgemeenschap te realiseren, waar er ruimte is voor een kwetsbare doelgroep, sociale en middenhuur.

De uitdaging die we in de Challenge aangaan is om de haalbaarheid te onderzoeken van een dergelijk project binnen de Gemeente Utrecht. Concreet betekent dit dat we binnen een half jaar een compleet programma van eisen uit te werken en deze tegen het licht van verschillende partijen aan te houden, waaronder gemeente, projectontwikkelaars, woningcorporaties, zorgpartijen, en beleggers.

Bent u of kent u een partij met interesse om hierover met ons in gesprek te gaan? Neem dan contact met ons op via het onderstaande e-mailadres!