Compleks geïnterviewd voor nieuwsbrief Living Lab Eerst een Thuis

Wij zijn trots! Een super mooi interview over Compleks in de nieuwsbrief van Living Lab Eerst een Thuis. Lees het artikel: Woonstichting Compleks maakt werk van gemengd wonen en de nieuwsbrief hier. 

Living Lab Eerst een Thuis

Eerst een Thuis is een samenwerking van gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties in de regio Utrecht. Living Lab Eerst een Thuis gaat uit van het Housing First principe: het bieden van een woning voor dak- en thuisloze mensen om van daaruit te werken aan hun herstel. Met ten minste 200 deelnemers wordt dit het grootste Housing First project in Nederland. Meer informatie over Eerst een Thuis vind je hier en op de Linkedin pagina Eerst een Thuis

De huidige stand van zaken en tussenopbrengsten zijn te lezen in de nieuwsbrief van december.

Interview met Tessa van stichting Compleks

‘Wij geloven dat gemengd wonen een antwoord kan bieden op maatschappelijke issues als eenzaamheid en polarisatie, én een bijdrage kan leveren aan betaalbaar wonen in een duurzame, gezonde omgeving’, stelt mede-initiatiefnemer Tessa van der Hart. 

‘Het belangrijkst vinden wij dat gemengd wonen op veel meer plekken mogelijk wordt gemaakt. Dat het niet meer ‘raar’ of ‘spannend’ is, maar heel normaal. Vanuit die ambitie zijn we ook met het Living Lab Eerst een Thuis in contact gekomen. Kennisuitwisseling is één van de pijlers binnen het Living Lab en daar leveren wij vanuit onze expertise graag een bijdrage aan.’

Meer weten over onze visie, ontwikkelingen en ambities? Het volledige artikel lees je hier.