Bezoek IEWAN: COMPLEKSE kernwaardes

In het kader van de Middenhuur Challenge bezoeken de projectleden van Stichting COMPLEKS enkele voorbeeldprojecten. Het doel is om hierbij te leren over mogelijkheden betreffende zelforganisatie, gebiedsindeling en financiering.

In november brachten we daarom een bezoek aan IEWAN (Initiatiefgroep Ecologisch Wonen Nijmegen). Deze leefgroep heeft in eigen beheer een uniek ecologisch woonproject weten te realiseren. Op deze workshop ‘Zet je dromen in de steigers’, hebben we andere intitiatiefnemers leren kennen en zijn we  erachter gekomen dat er nog veel meer financieringsvormen voor bijzondere woonprojecten bestaan.

Veel waarden van initiatiefnemers blijken overeen te komen met die van ons: interesse en verbondenheid met je leefomgeving, openheid naar je medemens en leren van je buren.. Tegelijkertijd was het goed om te ontdekken dat een van de kernwaardes achter het COMPLEKSE woonproject juist niet vanzelfsprekend is: het betrekken van meerdere doelgroepen waarbij expliciet ook een bijzondere doelgroep (kwetsbare inwoners).

Zo zijn we ook in gesprek geraakt over multiculturalisme: is dit relevant voor een gemengd woonproject? Onze eigen projectgroep zegt hierop unaniem ‘ja’: Utrecht is immers een multiculturele stad en de waarde van ‘openheid’ is des te meer waardevol als een afspiegeling van de samenleving welkom is in een woonproject.

Een andere waarde waar we ons mee bezighouden was duurzaamheid. ‘Erfdelen’ (het opkopen van een oude boerderij, opknappen en het erf opdelen onder meerdere bewoners) bleek een populaire financieringsstructuur voor meerdere bezoekers van de bijeenkomst. Hier komt de spanning tussen stad en land naar voren: een dergelijke structuur is in de stad Utrecht volgens ons haast niet voor te stellen. Echter, betekent dit volgens ons niet dat duurzaamheid geen belangrijk thema is voor stadsbewoners. Sterker nog, we moeten juist leren efficient om te gaan met de beperkte aanbod in grond en strikte bouwvoorschriften.

De middag in Nijmegen was voor Stichting COMPLEKS daarom een waardevolle bijeenkomst. Enerzijds hebben we andere initiatiefnemers leren kennen en anderzijds heeft deze dag het mogelijk gemaakt om onze eigen kernwaardes af te zetten tegen andere projecten voor gedeeld wonen.